Image

Fabryka Narzędzi GLOB jest producentem nowoczesnych wyciągów narciarskich z wysokim i niskim prowadzeniem liny.

Nasza produkcja opiera się zarówno na wiedzy zdobytej przez dawny zakład innowacyjnego sprzętu i urządzeń POLSPORT jak i na kilkunastoletnim doświadczeniu w budowie wyciągów narciarskich.

Od roku 1979 wyprodukowaliśmy ponad 250 wyciągów pod nazwami POLSPORT oraz POLGLOB.

Wyciągi narciarskie POLGLOB charakteryzuje lekka i zwarta konstrukcja, dzięki której nie ma potrzeby stosowania rozbudowanej infrastruktury, jednocześnie zapewniając wysoki wskaźnik przepustowości.

Instalacja sterowania oraz elementy systemu bezpieczeństwa wykonane są w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe oraz czujniki indukcyjne.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia i podsystemy wyciągów narciarskich spełniają wszelkie wymogi normatywne mające zastosowanie w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Image
Image

Fabryka Narzędzi GLOB gwarantuje najwyższą jakość usług o czym świadczą wdrożone systemy zapewnienia jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007.